Oberoende Elhandlare

Oberoende Elhandlare är en branschförening för aktiva elhandelsföretag som värnar den fria elmarknaden med aktiv konkurrens.

2017 startade med Energikommissionens slutbetänkande och ett klart ställningstagande för dagens marknadsdesign – Energy only. Det är bra för Norden och skapar förutsättningar för en fortsatt väl fungerande konkurrens som gynnar alla aktörer, både kunder, elhandlare och elproducenter. Det gör det också tydligt att det är marknadslösningar som Energikommissionen eftersträvar, inte regleringar, för morgondagens elmarknad.

I juni bildade Oberoende Elhandlare EER, European Energy Retailers tillsammans med organisationer från Tyskland, Spanien och Italien, som har samma grundsyn som oss. Det ökar vår påverkanskraft inom EU, där allt fler frågor avgörs.

I våra mer specifika elhandlarfrågor kan vi konstatera att det tagit längre tid än planerat för hubben och regelverket för en elhandlarcentrisk modell att tas fram. EI har begärt ytterligare förlängt till 29 juni 2017 för sin utredning .

Timvis mätning för att stödja smarta hem lösningar är också en prioriterad fråga där vi arbetar för att Sverige ska bestämma ett införande datum, precis som våra nordiska grannländer har gjort. Framtidens elmarknad behöver aktiva kunder, där många även producerar en del av sin el själva. Då får vi en ökad efterfrågeflexibilitet som gör att övergången till allt mer förnybar energi underlättas. Forumet för Smarta elnäts arbete tror vi kommer göra att införandet av timvis mätning och avräkning kommer ske betydligt snabbare än Ei föreslagit. Vi jobbar för 2020.

Vi arbetar även för lägre avgifter hos Sv Kraftnät, avgifter som stigit snabbt och drabbar alla elkunder. Mer information om frågorna vi driver för att förbättra konkurrensen och göra det enklare för elkunderna, hoppas jag du hittar här på hemsidan. Om inte, är du välkommen att höra av dig!

Johan Öhnell, ordförande