Oberoende Elhandlare

Oberoende Elhandlare är en branschförening för aktiva elhandelsföretag som värnar den fria elmarknaden med aktiv konkurrens.

2016 är ett spännande år då hubben för en helt ny informationshantering har börjat ta form och regelverket för en elhandlarcentrisk modell är på väg fram .

Timvis mätning för att stödja smarta hem lösningar är också en prioriterad fråga där vi arbetar för att Sverige ska bestämma ett införande datum, precis som våra nordiska grannländer har gjort. Framtidens elmarknad behöver aktiva kunder, där många även producerar en del av sin el själva. Då får vi en ökad efterfrågeflexibilitet som gör att övergången till allt mer förnybar energi underlättas.

Vi arbetar även för lägre avgifter hos Sv Kraftnät, avgifter som stigit snabbt och drabbar alla elkunder. Mer information om frågorna vi driver för att förbättra konkurrensen och göra det enklare för elkunderna, hoppas jag du hittar här på hemsidan. Om inte, är du välkommen att höra av dig!

Johan Öhnell, ordförande