Aktiviteter

Aktiviteter

Oberoende Elhandlare har utsett ett antal viktiga strategiska frågor som vi arbetar med gentemot riksdag, departement och myndigheter. Vi driver även frågorna genom att vara aktiva i referensgrupper hos Energimarknadsinspektionen (EI), NordREG och andra myndigheter.

Vi har bl.a. varit att delta i arbetet för övergång till en elhandlarcentrisk modell som ett viktigt steg i att göra det enklare för elkunderna att vara aktiva och något som även kommer förbättra konkurrensen. Inom EU-området har vi fortsatt uppvakta ACER som får allt större inflytande på slutkundsmarknaden och självklart har vi EU:s vinterpaket i fokus. Läs mer om ovanstående under rubriken ”Förslag och lösningar”. Nedan finns en sammanställning av våra aktiviteter och vilka som representerar Oberoende Elhandlare i referensgrupperna, styrelser etc.

Aktiviteter 2021

Aktiviteter 2020

Deltagande i referensgrupper m.m. 2020

Aktiviteter 2019

Deltagande i referensgrupper m.m. 2019

Aktiviteter 2018

Deltagande i referensgrupper m.m. 2018

Aktiviteter 2017

Deltagande i referensgrupper m.m. 2017

Aktiviteter 2016

Deltagande i referensgrupper m.m. 2016

Aktiviteter 2015

Deltagande i referensgrupper m.m. 2015

Aktiviteter 2014

Deltagande i referensgrupper m.m. 2014

Aktiviteter 2013

Deltagande i referensgrupper m.m. 2013

Aktiviteter 2012

Aktiviteter 2011