Skrivelser

Här finns skrivelse till olika myndigheter om de prioriterade frågor vi driver:

Oberoende Elhandlare är med på ett inlägg om Elhandlarcentrisk modell på Second Opinion. okt 2020

Skrivelse till Näringsutskottet mars 2020

Öppet brev till energiminister Anders Ygeman nov 2019

Skrivelse till energiminister Anders Ygeman om att sätta kunderna i centrum på elmarknaden. mars 2019

Skrivelse till Swedish smartgrid med synpunkter på inriktningen av det fortsatta arbetet okt 2018

Skrivelse till Finansdepatementet och Miljö-och energidepartemntet om konsumentverkets tolkning av ursprungsmärkning av el. okt 2018

Skrivelse till Miljö-och energidepartementet om den finansiella elmarknaden. juni 2017

Skrivelse till Ei om den finansiella elmarknaden. juni 2017

Skrivelse till Ei om översyn av intäktsregleringen och timvis mätning. maj 2017

Skrivelse till Ei om kreditrisker för elnätsföretag. feb 2017

Skrivelse till Ei med anledning av regeringsuppdraget att befrämja efterfrågeflexibilitet. nov 2016

Skrivelse till Skatteutskottet om flytten av energiskatten till nätföretagen tillsammans med Energiföretagen Sverige. okt 2016

Skrivelse till Ei och Gaia om kassaflöden och kreditrisk. sept 2016

Skrivelse till Energimyndigheten med synpunkter på uppdrag kontrollstation 2017 och elcertifikatsystemet efter 2020. maj 2016

Skrivelse till Finansdepartementet om förslaget att flytta energiskatten från elhandelsbolagen till nätbolagen. maj 2016

Skrivelse till Miljö-och energidepartementet om flyttprocessen. feb 2016

Skrivelse till Energikommissionen. jan 2016

Skrivelse till Miljö-och energidepartementet om avgifterna på Nord Pool Spot och för att finansiera REMIT. jan 2016

Skrivelse till Ei med anledning av förslaget till nordisk balansavräkning. aug 2015

Skrivelse till Svenska Kraftnät om kraftiga avgiftshöjningar.maj 2015

Skrivelse till Ei och Konsumentverket med anledning av SvK:s kraftiga avgiftshöjningar mars 2015

OE:s kostnads-intäktsanalys för att förändra flyttprocessen så att anvisningsavtalen försvinner. feb 2015

Skrivelse till Energimarknadsinspektionen med synpunkter från Oberoende Elhandlares expertgrupp på Swecos rapport med en kostnadsanalys av en central informationshanteringsmodell (Datahub) och hur en sådan modell fördyrar och försenar införandet av en elhandlarcentrisk modell i Sverige. juni 14

Skrivelse med synpunkter med anledning av Energimarknadsinspektionens uppdrag att utreda regler för fakturering av el. april 14

Brev till Ndep om omsättningsavgiften på Nord Pool Spot sept 13

Omsättningsavgiften pa Nord Pool Spot aug 13

Brev till Svensk Energi med kopior till Ei och referensgrupp (maj 13)

Skrivelse till Finansinspektionen april 2013

Skrivelse till Ei om kreditrisker april 2013

Skrivelse till Ei om Supplier Centric-modellen april 2013

Skrivelse till utredningen om nettodebitering mars 2013

Skrivelse till EU:s energidirektorat om vikten av en vertikal separation av elhandel från elproduktion (okt 12)

Skrivelse till Näringsutskottet och Näringsdepartementet  om timmätning våren 2012

Skrivelse till SvK:s styrelse 2011

Omsättningavgiften på Nord Pool Spot 2011

Skrivelse till Energidirektoratet på EU- kommisionen om vertikal separation av produktion av el och handel med el (nov 10)

Brev till Näringsministern om prisområden feb 09

Brev till Konkurrensverket september 08

Brev till Svenska Kraftnät om förändrat meddelandeformat/UTILTS för elektronisk kommunikation i feb 08

Skrivelse till finansdepartementet om flyttning av energiskatt

Frågor till Näringsutskottet i oktober 07

Brev till finansdepartementet om flyttning av energiskatt i juli 07

Skrivelse till regeringen om förslag till nya mätföreskrifter

Till regeringen om effektreserven efter 2007. (okt 2006)

Till regeringen om Oberoende Elhandlares syn på ägandet av EMIX m.m. (okt 06)

Brev till konkurrensverket om konkurrensen på elmarknaden i september 06

Svar på Konkurrensverkets frågor om konkurrensen på elmarknaden i augusti 06

Skrivelse till finansdepartementet om flyttning av energiskatten till nätföretagen i juni 06

Skrivelse till Energimerknadsinspektionen om föreskrifter om mätning juni 06

Brev till skatteverket med krav på separat fakturering av nätavgifter och el feb 06

Skrivelse till regeringen med förslag till hantering av ett centralt anläggningregister i proposition i dec 05

Skrivelse till Näringsutskottet om att eteblera ett nationellt anläggningsregister på elmarknaden. ( feb 04)

Öppet brev till EU-kommissionen om Sydkrfts förvärv av Graninge. (sept 03) Näringsuskottet