Media

Oberoende Elhandlare har de senaste åren valt att fokusera sitt påverkansarbete på möten med Miljö- och Energidepartementet, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Sv Kraftnät i Sverige. Internationellt har vi löpande möten med EU kommissionen i Bryssel, deltar i CEER arrangemang och har ett årligt möte med ACER. Våra aktiviteter som är riktade till media är därför få, vi prioriterar att kommunicera via Energimarknadens dagliga nyhetsbrev, men är självklart alltid öppna för att svara på frågor till media om de frågor och förslag till lösningar som vi driver.