Debattartiklar

Här hittar du debattartiklar, våra senaste är:

Kommentar till en intervju med Rickard Nordin i Dagens Industri den 19 maj 2020

Debattartikel” Skattereduktion för mikroproduktion till lägenhetskunder om de bygger förnybar el tillsammans”  Sydsvenskan den (7 januari)

Oberoende Elhandlare publicerade den 7 januari en debattartikel i Sydsvenskan tillsammans med Naturskyddsföreningen och andra aktörer där vi lyfter fram att även lägenhetskunder bör omfattas av en skattereduktion för mikroproduktion om de bygger förnybar el tillsammans. Det är en fråga som bör ingå i en blocköverskridande energiuppgörelse. Länk till debatten http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/denna-fraga-borde-kunna-vara-ett-forsta-steg-pa-vagen-mot-en-blockoverskridande/

Debattartikel ”Beslutet om rimliga villkor för solel får inte dröja längre” GP (juni 2014)

Debattinlägg av Johan Öhnell ordförande Oberoende Elhandlare och Solkompaniet tillsammans med Svante Axelsson generalsekreterare Naturskydds- föreningen, Håkan Wirtén generalsekreterare Världsnaturfonden WWF, Lars Andren ordförande Svensk Solenergi, Mats Fagerström vd Telge Energi och Göran Ernstson koncernchef Umeå Energi. Regeringen har, efter sju års utredande, den 10 juni aviserat att bättre regler för solceller inte kommer som planerat i sommar utan skjuts till januari 2015. Det som försenar reformen är att EU kräver förändringar gällande företagens villkor. För att inte missa mandatperiodens sista riksdagsvotering bör regeringen i ett första steg besluta om den del av reformen som rör hushållen. Människors vilja att investera i en hållbar framtid måste tas tillvara.

Debattartikel ”Bakläxa för regeringens nettodebitering” Ny teknik (november 2013)

Debatt tillsammans med Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen om att regeringen måste utveckla sitt förslag till nytt stöd för mikroproduktion av el så att alla elkunder omfattas och att man använder elfakturan för skattereduktionen. Med elfakturan får elkunderna en lägre elfaktura varje månad som deras solelanläggning producerar el och slipper vänta ett år till inkomstdeklarationen som utredningen föreslår. Dessutom blir reformen enklare och billigare att införa.

Replik ”Äntligen kundmakt på elmarknaden” GP (november 2013)

I en slutreplik i GP skriver Oberoende Elhandlare att det är härligt att Svensk Energi i sin replik på GP Debatt (18/11) nu ställer sig bakom att kundens val av el påverkar elproduktionen.

Debattartikel om att elkundens val påverkar framtidens energiproduktion i GP (november 2013)

Sverige har i år fått ett nytt regelverk om ursprungsmärkning av el och att kunderna ska få information på sin faktura om vilken miljöpåverkan den omärkta elen har.  Svensk Energi hävdar att elkundens val av sol, vind och vatten inte påverkar den framtida elproduktionen, vilket Oberoende Elhandlare i debattartikeln lyfter fram att det gör. Kunderna har fått ett enkelt och tryggt sätt att göra sitt val av el och självklart har kundens val påverkan på elmarknaden precis som den har för den som väljer ekologisk mjölk.

Debattartikel om att alla elkunder ska få del av ny skatterabatt i DN (oktober 2013)

I en debattartikel i DN ställer vi krav på att även de som bor i lägenhet ska få del av den nya skattereduktionen för vind och solel när de bygger tillsammans. Artikeln är skriven tillsammans med Naturskyddsföreningen, Svensk Vindenergi, O2 Vindkooperativ, HSB, Hyresgästerna, Sveriges Konsumenter och Sala Heby Energi.

Debattartikel om ägande och förnybar kraft och nettodebitering i SvD.se (april 2013)

Replik i DI om en gemensam faktura för el och nät (SCM) (hösten 2012)

Debattartikel om timvis mätning i GP (våren 2012)