Mediakontakter

Hör av dig till Eva Lendic Edlund +46 708 51 58 68 Eva.l.Edlund@gmail.com eller Bo Lindörn på +46 73-366 63 94, bo.lindorn@oberoendeelhandlare.se om du önskar kommentarer eller söker bakgrundsinfo om aktuella elmarknadsfrågor.