Oberoende Elhandlare deltar i Swedish smartgrids arbetsgupp för roller och ansvar för flexibilitet på den framtida elmarknaden

Oberoende Elhandlare (OE) deltar i Swedish smartgrids arbetsgupp för roller och ansvar för flexibilitet på den framtida elmarknaden. OE har med anledning av mötet i arbetsgruppen för roller och ansvar för flexibilitet den 1 oktober skrivet  till Swedish smartgrid och framhällit några frågor som vi anser vara angelägna för det fortsatta arbetet.

Vi menar att det är nödvändigt att det fortsatta arbetet måste fokuseras på  hur man skapar incitament för att undvika onödiga investeringar i elnät och hur man stimulerar ett effektivt användande av näten, vilka olika aktörer det finns på marknaden som kan bidra och till en ökad flexibilitet i användningen av elnäten. Det är också viktigt att kartlägga och analysera befintliga och möjliga mekanismer och processer för flexibilitet, samt vilka hinder som finns och om dessa går att ta bort genom att t.ex. ändra regelverket. Till sist menar vi att nättarifferna måste utformas så att de speglar kapacitetsbegränsningarna i näten.