EER i Europaparlamentet

Bryssel – De oberoende energidistributörernas och tjänsteleverantörernas roll på energimarknaden var i centrum för en konferens på hög nivå på tisdagen i Europaparlamentet i Bryssel. Evenemanget organiserades av European Energy Retailers (EER), och det italienska institutet för konkurrenskraft, I-Com. Talmän kom från Europaparlamentet, kommissionen och andra organ och föreningar från EU: s medlemsstater.

Med konferensen tog EER en stark ställning i de nuvarande diskussionerna om EU: s framtida energipolitik. EER bildades i juni 2017 och är det första nätverket som representerar oberoende energidistributörers intressen på europeisk nivå. Det syftar till att förbättra gränsöverskridande konkurrens på energimarknaderna och uppnå rättvisa marknadsvillkor för nya aktörer som erbjuder energi- och servicerelaterade lösningar. Nätverket kräver effektiv åtskillnad och harmonisering av marknadsregler. Konkurrens och öppenhet måste vara nyckelprinciper för framtida marknadsdesign.

”Det känns fantastiskt bra att vi elhandlare nu får en tydlig röst i EU i arbetet för att skapa framtidens elmarknad. Vårt första event i European Energy Retailers (EER) hölls i Europaparlamentet i måndags med företrädare både från CEER, de europeiska reglermyndighetens organisation och kommissionens enhet för energifrågor, DG Energy. Både kommissionen och CEER var väldigt positiva till bildandet av EER och välkomnade våra förslag till att förbättra konkurrensen på elmarknaden och stärka kundernas ställning, säger Johan Öhnell, ordförande i Oberoende Elhandlare.

Oberoende Elhandlares inlägg handlade om att skapa efterfrågeflexibilitet för privatkunder och behovet av timvis mätning och avräkning. Och elhandlarnas roll i att skapa kunderbjudanden och sälja dem till kunderna. Vårt sätt att vilja utveckla marknaden ligger helt i linje med kommissionens som vill att framtidens elmarknad ska vara marknadsdriven och ser behovet av att konkurrens på lika villkor mellan oberoende aktörer och de vertikalt integrerade bolagen som dominerar marknaden inom hela EU, fortsätter Johan Öhnell.”