EER möte i Stockholm i september

Oberoende Elhandlare var värdar för EER:s konferens och styrelsemöte i Stockholm i september. Ett uppskattat inslag på konfernesen var Kaj Forsbergs föredrag om The Swedish Retail Market. Fokus på konferensen var mycket inriktad på att förklara vad som var på gång i Bryssel efter EU-valet och den  uppbyggnaden nya Kommissionen.