EER möte i Stockholm

Den nya EU organisationen, European Energi Retailers (EER) där Oberoende Elhandlare är en av initiativtagarna hade sitt första möte i Stockholm 20-21 september. Representanter från de andra grundarländerna, Tyskland, Italien och Spanien var med. Mötet resulterade i enighet om organisationens stadgar och ska beslutas slutligt vid nästa möte i Bryssel 7 november. Då arrangerar EER sitt lanseringsevent i EU parlamentet.

På Stockholmsmötet arbetade man även fram de ståndpunkter som EER ska föra fram i EU processen med Clean Energy paketet. Aktiva kunder, handel med ursprungsgarantier och konkurrensfrågor stod i centrum.