Ny elmarknadsmodell

Oberoende Elhandlare har lämnat in sitt remissvar på Ei:s rapport om en ny elmarknadsmodell och är mycket positiv till reformen i stort. Den nya elmarknadsmodellen stärker kundens ställning och gör det enklare för kunden i alla vardagssituationer. Den öppnar upp marknaden och ger alla kunder rätten att få en faktura och ser till att systemet med anvisningspriser försvinner. Det skapar fler aktiva kunder och tar bort konkurrenshinder för elhandlare utan elnät, säger Johan Öhnell, ordförande i Oberoende Elhandlare.
 
Oberoende Elhandlare menar också att den nya elmarknaden också skapar bättre möjligheter för att skapa efterfrågeflexibilitet genom att elhandlarna kan ta fram elavtal som optimerar kundens elförbrukning både mot elpris och elnätsavgiften. Det ger på sikt en mer dynamisk elmarknad och det är även viktigt att Sverige väljer samma elmarknadsmodell som övriga länder i Norden, det underlättar en framtida nordiska slutkundsmarknad, fortsätter Johan Öhnell.