Ny EU organinsation för mer konkurrens på elmarknaden

Oberoende Elhandlare initiativtagare till EER

Ny EU organinsation för mer konkurrens på elmarknaden

Oberoende Elhandlare har tillsammans med liknande organisationer i Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike bildat ett nytt nätverk som syftar till att förbättra gränsöverskridande konkurrens på energimarknaderna och uppnå rättvisa marknadsvillkor för nya aktörer: European Energy Retailers (EER). EER bildades som en formell organisation i Bryssel i februari 2018.                              

En allt större del av besluten om elmarknaden tas på EU nivå och Oberoende Elhandlare ser EER som ett utmärkt sätt att göra elhandlarnas röst hörd i EU. Vinterpaketet, som nu processas i medlemsländerna, kommer påverka framtidens elmarknad och genom EER kommer vi kunna påverka mer.

Arbetet med att ta fram EER:s grundprinciper och ställningstaganden har pågått sedan hösten 2016. Det har varit spännande möten med de andra organisationerna för att mejsla fram de frågor som är viktigast att driva tillsammans. Arbetet visar att det finns många likheter mellan länderna i vad som krävs för att skapa konkurrens på lika villkor och få fler kunder att bli aktiva på elmarknaden.

Grundprinciperna för EER

  • Effektiv konkurrens – ta bort konkurrenshinder
    • Likviditet och transparens på marknadsplatserna
    • Fullständig separation för integrerade bolag
  • Energisektorn måste aktivt medverka till CO2 målen
  • Integrationen mellan EU ländernas elmarknader
  • Nättarifferna ska utformas för att skapa efterfrågeflex
  • Mer aktiva kunder är nyckel till väl fungerande marknader

20 år efter liberaliseringen är energimarknaderna i enskilda EU-medlemsstater fortfarande ganska varierande och annorlunda: medan leverantörsbytesprocedurer i Sverige fungerar smidigt, är dessa förfaranden fortfarande ett hinder för nya aktörer i Spanien. En otillräcklig separation mellan konkurrensutsatta och reglerade affärsområden utgör fortfarande ett stort hinder för en effektiv konkurrens på energimarknaden Dessutom har vissa EU-medlemsstater fortfarande reglerade energipriser, vilket är ett effektivt hinder för att skapa aktiva kunder som kan medverka i omställningen till ett energisystem där grunden är förnybara energikällor.

EER kommer att aktivt delta i debatten kring det föreslagna rena energipaketet. Många av lagstiftningsförslagen från Europeiska kommissionen är redan steg i rätt riktning.