Oberoende Elhandlare hade ett elmarknadsseminarium den 14 november

Oberoende Elhandlare hade ett öppet  seminarium om den nya elmarknaden på Norra latin i anslutning till styrelsemötet den 14 november. Utvecklingen på elmarknaden belystes med genomgängar av utvecklingne av elmarknadshubben  av  Camilla Rubinstein och Martin Olin från Svenska Kraftnät. Johan Hjalmarsson från Energimarknadsinspektionen beskrev hur  myndigheten arbetar med ett kundperspektiv. Marielle Lahti underströk nödvandigheten med en ökad flexibilitet på elmarknaden och hur Swedish Smart Grid arbetar för detta. Till sist redogjorde Göran Ernstson från Power 2U för vilka  olika verktyg som finns för flexibla lösningar.