Oberoende Elhandlare presenterade ett förslag till position paper för EER om ”Wholesale topics”

Eva och Bo deltog i ett möte med EU nätverket EER (European Energy Retailers) i Bergamo i Italien 16,17 och 18 maj. OE presenterade ett förslag till position paper om ”Wholesale topics” som kommer att färdigställas efter att synpunkterna från den efterföljande diskussionen arbetats in. Vidare diskuterades bl.a. EERs prioriterade frågor och fastställdess för det kommande året.