Oberoende Elhandlare skriver till Näringsutskottet

Oberoende Elhandlare skrev till Näringsutskottet i mars och underströk vikten av att elmarknadsreformen med en kundcentrisk (elhandlarcentrisk) modell införs snarast.