Införande av timmätning

Oberoende Elhandlare tycker att övergången till timvis mätning är en förutsättning för att skapa efterfrågeflexibilitet. Innan det finns på plats är det omöjligt att skapa avtal och incitament för smarta hem. Vi anser att en övergång till timvis mätning och avräkning som enligt Ei:s förslag ska vara genomfört senast 2025 är alldeles för långt bort. Oberoende Elhandlare vill därför att frågan om förtida avskrivningar av dagens elmätare, som är ett hinder för en snabbare övergång, ska hanteras inom ramen för intäktsramsregleringen, säger Johan Öhnell, ordförande i Oberoende Elhandlare. Föreningen har därför skrivit brev till Ei med uppmaningen att ta in frågan i sitt arbete med intäktsramsregleringen för perioden 2020-2023.