Om oss

EnergiOberoende Elhandlare är en branschförening för aktiva elhandelsföretag som är fristående från elmarknadens dominerande oligopolföretag.

Via opinionsbildning och politisk påverkan, synliggör vi brister i regelverk och myndighetstillsyn, samt presenterar nya lösningar på elmarknadens problem.

Vi på Oberoende Elhandlare ska vara en positiv motkraft i en marknad som präglas av tilltagande fåtalsdominans och konkurrenshinder. Branschföreningen har sin nuvarande organisatoriska form sedan 2001.

Oberoende Elhandlares syn på den svenska elmarknaden sammanfattas i denna PDF, som också anger ett antal konkreta förslag till åtgärder.