Arbetssätt

Oberoende Elhandlare har ett aktivt styrelsearbete där alla medlemmar kan delta. Här tar vi fram våra prioriterade frågor och hittar nya lösningar på elmarknadens utmaningar. Lösningar som tas fram utifrån det kundfokus som finns i medlemsföretagen och att våra förslag fungerar i praktiken för de aktörer som berörs.

Arbetssättet kännetecknas av att alla delar med sig av sin kompetens och erfarenheter i styrelsearbetet och i alla de externa grupper och möten där Oberoende Elhandlare deltar. Föreningen vill uppfattas som en positiv kraft som utvecklar elmarknaden.

Oberoende Elhandlares arbetsmetod är att, via departement och myndigheter, synliggöra brister i regelverk och myndighetstillsyn samt presentera nya lösningar på elmarknadens problem. Föreningen deltar även aktivt i utredningar, referensgrupper, marknadsråd mm som drivs i regi av NordREG, Energimarknadsinspektionen, Näringsdepartementet, SvK m.fl. aktörer. Vi är även aktiva i EU frågor och uppvaktar kontinuerligt EU kommissionen och andra i Bryssel.

  • Slutkunds- och elhandelsfokus.
  • En röst och gott renommé, tillsammans har vi kompetens och tid att driva gemensamma elhandelsfrågor.
  • Medlemskapet synliggör medlemsföretagen.
  • Nätverkande och omvärldsbevakning. Lätt att komma till tals i styrelsearbetet vilket innebär att frågor fångas upp och hanteras snabbt.
  • Utbildande och kompetenshöjande. Tidig tillgång till aktuell information om förändringar ger tid att läsa på, processa och vidta relevanta åtgärder.