Historia

EnergiOberoende Elhandlare startade som ett nätverk av uppstickarbolag 1999. Det var några oberoende elbolag, som växte snabbt när kunderna blev fria att välja elbolag, som såg behovet av att samverka. Det krävdes förändringar av regelverken för att det skulle bli enkelt för kunderna att vara aktiva och för att elhandelsbolag som inte ingick i koncerner med elnät och elproduktion skulle kunna konkurrera på lika villkor.

År 2001 blev man en branschförening för att kunna verka effektivt och påverka utvecklingen i rätt riktning. Elmarknaden är sedan dess i ständig utveckling och frågorna har skiftat från leverantörsbyten till prissättningen vid extrem vintrar till framtidsfrågor som att få fram ett tydligt regelverk för ursprungsmärkning av el och relevant information på kundernas faktura om hur elen tillverkas.

År 2013, arton år efter avregleringen av elmarknaden, finns det fortfarande en mängd stora frågor kvar att förbättra på den svenska och nordiska elmarknaden. Och det trots att vi är ett av de länder i världen som kommit längst i att skapa en fri elmarknad med aktiva kunder.