Kansli

Bo Lindörn är sedan 2004 kanslichef. Han har tidigare varit VD på Bergen Energi, chef på Nätmyndigheten samt arbetat på bla Konkurrensverket.

Telefon: +46 (0)733-66 63 94
      E-post: bo.lindorn@oberoendeelhandlare.se