Styrelse

Styrelsen träffas 6-7 gånger per år. Även de företag som inte är med i styrelsen deltar oftast på styrelsemöten. Styrelsemötena har målsättningen att både ta upp någon specifik fråga med en utomstående föredragshållare, och processa lösningar på aktuella frågor och bestämma en handlingsplan för den kommande perioden. I styrelsen ingår 2016:

 Eva Lendic-Edlund, Umeå Energi, ordförande

Claes Nilsson, Zavann, vice ordförande

Per Almblad, Markedskraft

Kenneth Johansson, Enkla elbolaget

Johannes Boson, Telge Energi

Suppleant:

Carl-Johan Appé, Enkla Elbolaget