Enkelhet för kunden

Enkelhet för kunden

Elhandlarcentrisk modell

I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England) har man en annan modell som innebär att elhandelsföretaget är den huvudsakliga kontakten för kunden. Detta är också den lösning som valts inom tele- och dataområdet. Kunden behöver endast ha en kontakt och då med det tele- eller bredbandsbolag som säljer tjänsterna och det bolaget sköter sedan alla kontakter med nätbolagen.

OE stödjer helt NordREG:s beslut att övergå till elhandlarcentrisk modell i Norden som en del i att göra det enklare för kunderna och möjliggöra en effektivisering för nätbolagen. Modellen harmonierar med EUs långsiktiga inriktning.

Vi tillsatte under vintern/våren 2013 en expertgrupp som tog fram konkreta förslag till lösningar hur man enklast kan göra övergången till en elhandlarcentrisk modell i Sverige. Förslagen har varit viktiga i vårt arbete i EI:s referensgrupp som tagit fram ett samlat förslag till ett införande i Sverige hösten 2015.

Du hittar hela dokumentet i nedanstående länk

Prio frågor Enkelhet för kunden 2013