Mikroproduktion och elcertifikat

Mikroproduktion och elcertifikat

Denna del av prioriterade frågor tar upp våra förslag om hur man ska utforma ett nytt stöd för mikroproduktion och hur vi ser på systemet för elcertifikat. System som är viktiga för att skapa incitament att bygga förnyelsebar el.

Oberoende Elhandlare verkar för konkurrensneutrala villkor för alla aktörer oberoende av om man är producent, elhandlare eller slutkund. Det är viktigt att underlätta etableringen för nya aktörer och producenter på elmarknaden. Både för att förbättra konkurrensen men också för att det ökar förtroendet för elmarknaden när fler aktörer än de traditionella får möjlighet att delta som producenter.

Du hittar hela dokumentet i nedanstående länk

Prio frågor Mikroproduktion och elcertifikat 2013