Kundernas klimatpåverkan

Kundernas klimatpåverkan

Miljöfrågorna är i dag mer än någonsin i fokus i samhällsdebatten och energipolitiken. Det är därför viktigt att elanvändarna skall kunna göra val så att de påverkar energiförsörjningen på ett sätt så att det gynnar miljön.

OE anser att det regelverk för ursprungsgarantier som infört i Sverige 2010 är bra och förhindrar dubbel försäljning av produktion och ger förutsättningar för att på ett tillförlitligt sätt fastställa produktionsmixen på en viss elmarknad. Vi menar att det är utmärkt att EI varje år publicerar den omärkta elens sammansättning och miljöpåverkan på sin hemsida. Det skapar en hög trovärdighet och gör det enklare för kunderna att det sker likadant för alla elhandelsbolag.

2013 har EI infört ett nytt regelverk för hur elhandelsföretagen ska redovisa elens ursprung på elfakturan. OE anser att det nya regelverket skapar mycket goda förutsättningar för att det blir enklare för kunden att välja el utifrån elens miljöpåverkan.

Du hittar hela dokumentet i nedanstående länk

Prio frågor Kundernas klimatpåverkan 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberoende Elhandlare